Inge van Duijnhoven
+31(0)6 41 544 549
info@van-duijnhoven.nl
LinkedIn

Werk

Meer weten over mijn aanpak? Hier een impressie van mijn werk.

Orthen-Links, recht in het hart

BrabantWonen en Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Brabant Wonen gaat, in samenwerking met Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling en de gemeente ’s-Hertogenbosch, Orthen-Links transformeren tot een nieuw woongebied. De stedenbouwkundige opzet is in samenspraak met de bewoners(vertegenwoordiging) tot stand gekomen.  

 

Mensen ‘van buiten’ hebben niet zo’n positief beeld van Orthen-Links. Wij denken dat hier wel degelijk kansen liggen. Daarbij geloven wij niet in het compleet wegpoetsen van alles wat was, maar wel in het zoeken naar die elementen  die kunnen helpen om een nieuwe woonomgeving te creëren waarbij oude en nieuwe verhalen en waarden elkaar aanvullen en versterken.

 

Een wijk als Orthen-Links herbergt kwaliteiten in zich. Kwaliteiten die interessant zijn voor nieuwe doelgroepen die moeten worden aangetrokken voor de verhuur en verkoop van de geplande woningen. Om de kernkwaliteiten van Orthen-Links naar boven te halen hebben wij een kernwaardenworkshop georganiseerd. De uitkomsten daaruit zijn leidend in de verdere marketing en communicatie.

 

In het vervolgtraject heb ik als adviseur en projectmanager sturing gegeven aan de uitwerking van het creatief concept, gebiedsmarkering, online campagnes, website en social media en inrichting van een infohuis in de wijk. Daarnaast wordt gewerkt aan een programma met activiteiten dat past bij de nieuwe identiteit en als doel heeft het bijsturen van het imago, het verbinden van oude en nieuwe bewoners en stimuleren van de verkoop en verhuur. Zie ook www.orthenlinks.nl