Inge van Duijnhoven
+31(0)6 41 544 549
info@van-duijnhoven.nl
LinkedIn

Werk

Meer weten over mijn aanpak? Hier een impressie van mijn werk.

Bewoners betrekken. Hoe werkt het in de praktijk?

Gemeente Best

De nota ’Bewonersparticipatie: de rode draad in ons werk!’ vormt samen met een checklist een praktische handleiding voor medewerkers van de gemeente Best om participatie toe te passen in hun werk. De gemeente wil 24 medewerkers daarin extra trainen. Daarbij moet zowel ’hoe pak ik het aan’ als ’wat moet of kan ik hier nu mee’ een plek krijgen.

 

Voor deze vraag hebben wij, in samenwerking met de gemeente en Iris Advies, een simulatiegame ontwikkeld. In twee workshops spelen 12 deelnemers en enkele interne en externe betrokkenen een simulatie. Drie teams van 4 deelnemers krijgen de opdracht een participatie-aanpak op te stellen voor een (bijna) realistische situatie. De game is een oefensituatie waarin deelnemers, onder het principe ’spelend leren’, worden gestimuleerd veel uit te proberen. De simulatiegame inspireert medewerkers om in de dagelijkse praktijk met participatie aan de slag te gaan en andere collega’s aan te moedigen. Met de simulatiegame kan de gemeente ook in de toekomst nieuwe collega’s trainen.